D&D International s.r.o. - divize engeneering

Působí na trhu do roku 2010. Z počátku se soustředila na dodávku kompletní projektové dokumentace technologických celků jako jsou ČOV, BČOV, ultrafiltrační zařízení, galvanické linky, apod.

V posledních letech se její činnost rozšířila a začala se podílet na samotné realizaci zakázek za pomoci subdodavatelů.

Co nabízíme:

D&D International s.r.o.

Podnikatelská 565

190 11 Praha 9

IČO: 29042836

DIČ: CZ29042836

 

Odpovědná osoba:

Jan Dřevíkovský